Voorwaarden

Hieronder vind je de de product voorwaarden en de algemene voorwaarden van het gebruik van deze website.  

Welke voorwaarden van toepassing zijn is afhankelijk van welk product je hebt gekocht.

ALGEMENE PRODUCTVOORWAARDEN

GarantiePlus

Renault

 • Algemene voorwaarden Renault – Openen
 • Algemene voorwaarden Renault ZE – Openen

Dacia

 • Algemene voorwaarden Dacia benzine – Openen
 • Algemene voorwaarden Dacia hybride – Openen
 • Algemene voorwaarden Dacia elektrisch – Openen

Alpine

 • Algemene voorwaarden Alpine – Openen

Partijen betrokken bij de totstandkoming van de GarantiePlus Verzekering

In geval van klachten:

 • Klachten over de diensten die door Mobilize Financial Services worden verricht kan je schriftelijk indienen bij Mobilize Financial Services, Boeingavenue 275, 1119 PD, Schiphol-Rijk.
 • Klachten over de dekking van de verlengde garantie kan je indienen bij MMA IARD S.A. 160 rue Henri Champion, 72035 Le Mans Cedex 1, Frankrijk.
 • Klachten over de dekking van de Pechhulp kan je indienen bij VHD, Postbus 2170, 7420 AD, Deventer.

Route Service+

 • Algemene voorwaarden Renault – Openen
 • Algemene voorwaarden Dacia – Openen

Partijen betrokken bij de totstandkoming van de Route Service+ pechhulp polis

 • Bemiddelaar: Mobilize Financial Services
 • Pechhulpverlener: Europe Assistance

In geval van klachten:

 • Klachten over de diensten die door RCI worden verricht kunt u schriftelijk indienen bij Mobilize Financial Services, Boeingavenue 275, 1119 BD, Schiphol-Rijk.
 • Klachten over de dekking van de Pechhulp kan je indienen bij VHD, Postbus 2170, 7420 AD, Deventer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN website

 • Klachten over de diensten die door Mobilize Financial Services worden verricht kan je schriftelijk indienen bij Mobilize Financial Services, Boeingavenue 275, 1119 PD, Schiphol-Rijk.
 • Klachten over de dekking van de verlengde garantie kan je indienen bij MMA IARD S.A. 160 rue Henri Champion, 72035 Le Mans Cedex 1, Frankrijk.
 • Klachten over de dekking van de Pechhulp kan je indienen bij VHD, Postbus 2170, 7420 AD, Deventer.

Door het gebruiken van deze website ga je akkoord met de voorwaarden van Mobilize Financial Services, die voorwaarden worden hieronder beschreven.

De informatie op deze website is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Mobilize Financial Services garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, ook niet dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Mobilize Financial Services is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Gebruik van links

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van andere partijen dan Mobilize Financial Services. Zulke links worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. Mobilize Financial Services heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Mobilize Financial Services is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij Mobilize Financial Services of haar licentiegevers. Mobilize Financial Services of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

iDEAL & SSL

Je rekent af via het internetbankierprogramma van je eigen bank. Je kunt hiervan gebruikmaken als je internetbankiert bij ING (alleen voor particuliere ING rekeninghouders die inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Ben je een (zakelijke) ING rekeninghouder en maak je gebruik van een calculator, dan kan je helaas niet met iDEAL betalen), Rabobank, SNS Bank, ABN Amro, ASN Bank, Friesland Bank, RegioBank of Triodos Bank. iDEAL is gebaseerd op internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken als bij internetbankieren gebruikt worden. Dit betekent dat iDEAL net zo veilig is als internetbankieren.

Voor de beveiliging van je gegevens gebruiken wij Secure Socket Layers (SSL). Dit is een beveiligingssysteem voor internet. Hiermee wordt de informatie-uitwisseling tussen jou en onze site gecodeerd. De informatie is hiermee onleesbaar voor derden. Dus ook je betalingsgegevens zijn beveiligd. Een pagina is beveiligd als je op je scherm onderaan de pagina een slotje ziet. De meeste browsers ondersteunen SSL. Als je er niet zeker van bent dat je browser SSL ondersteunt kan je dit controleren in de handleiding van je browser.

Webmaster

Deze website wordt beheerd door: Mobilize Financial Services

© Mobilize Financial Services 2024